Gå til hovedindhold
Du er her:

Læringsmål i oplæringsperioderne

På sosu-uddannelserne er der fastlagte læringsmål, som du skal arbejde med gennem hele uddannelsen for at bestå den endelige eksamen

Oplæringsperioderne vil indeholde opgaver, som svarer til målene. Der er progression i opgaverne, så du starter med de lettere opgaver og ender med opgaver svarende til en uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Undervejs i praktikperioderne arbejder du med forskellige metoder for at nå dine læringsmål:

Logbog er et personligt redskab, hvor du dagen igennem kan skrive undrende spørgsmål ned og efterfølgende drøfte med dine vejledere.
Den ugentlige vejledning, som du afholder med en af dine vejledere 1 time/uge, giver dig mulighed for at gennemgå emner mere dybtgående.
Din personlige fordybelse, som du har min. 1 time/uge, giver dig mulighed for at arbejde med udvalgte emner på egen hånd.
Derudover har vi fastlagte læringsplaner, hvor du kan arbejde struktureret med emner inden for faget.

Som sosu-elev er der hver anden uge læringscafé. Læs mere her.